Про компанію
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі розгляду скарг та апеляційПолітика та цілі розгляду скарг та апеляцій
10 Серпня 2017
В липні 2017 р. Випробувальна лабораторія продукції нафтохімічної промисловості ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» успішно пройшла переакредитацію НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

В липні 2017 р. Випробувальна лабораторія продукції нафтохімічної промисловості ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» успішно пройшла переакредитацію НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  з розширенням  сфери акредитації.

10 Серпня 2017
Аудит Національного Агентства з акредитації України

В червні 2017 р., за результатами аудиту Національного Агентства з акредитації України (Рішення від 14.06.2017 р.), було підтверджено компетентність  ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» щодо  проведення робіт з  сертифікації систем менеджменту за стандартами

10 Серпня 2017
Послуги з відбирання зразків

Контроль якості нафтопродуктів є одним із найважливіших елементів у професійній роботі підприємств і організацій, які працюють в нафтової та нафтопереробній галузі.

Політика з якості

 

Місія
ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» забезпечує своїм замовникам широкий спектр сертифікаційних послуг, вигідні контрактні вимоги і міжнародно-визнаний сервіс. Робота і кваліфікація спеціалістів ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» повинна дозволити не тільки оцінити сильні і слабкі сторони бізнесу замовників в цілому, але і сприяти їх успіху на ринках України і інших країн.

Стратегія
Постійно збільшувати цінність своїх послуг і капіталізацію компанії в цілому

Стратегічна мета
Стати високоефективною і глобально конкурентноспроможною сертифікаційною організацією.

Політика в області якості
Політикою в області якості ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» є бажання найвищого керівництва підтримати високий організаційний і кваліфікаційний рівень діяльності компанії, здатний задовольнити очікування клієнтів в частині компетентності, безпристрасності, доступності і дотриманні етичних норм при проведенні незалежної, оперативної, економічно обґрунтованої і акредитованої сертифікації/оцінки відповідності продукції, систем менеджменту і персоналу вимогам національних і міжнародних стандартів.

Цілі в сфері якості
ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» прагне бути рентабельною, ефективною, конкурентноспроможною, інноваційною і технічно довершеною сертифікаційною організацією для того, щоб завоювати і утримати лідируючі позиції на ринку України і країн СНД. ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» прагне добиватись максимального задоволення існуючих потреб усіх зацікавлених сторін в сертифікаційних послугах, безперервно покращуючи свою діяльність і кваліфікацію персоналу з використанням кращої світової практики і партнерства. ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» бажає бути корисним і цінним партнером для всіх замовників і з гідністю представляти свої інтереси.