Про підприємство
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
23 Серпня 2019
Погодження на використання нормативних документів.

Погодження на використання нормативних документів.

14 Серпня 2019
Наказ № 247

 

Про уповноваження на виконання

функцій секретаріату ТК 38

та внесення змін до складу ТК 38

 

12 Серпня 2019
Наказ № 338 від 09.08.2019

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 29.04.2015 №263

Новости:
23 Березня 2018
ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» пропонує роботи

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (ст.ст. 18, 23, 28) Державне підприємство "Орган сертифікації нафтопродуктів та систем якості "МАСМА-СЕПРО" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у межах своєї компетентності має змогу здійснювати роботи з підготовки висновків, надання роз’яснень (у т. ч. з підтвердження достовірності наданої інформації), характерних порівнянь умов застосування, тощо документів щодо якості та галузі застосування нафтопродуктів (палив автомобільних, мазутів, бітумів нафтових, олив та мастильних матеріалів) та скраплених газів відповідно до вимог Державних стандартів України, декларацій, сертифікатів відповідності, паспортів якості, Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 (далі – Технічний регламент) або інших нормативних документів на продукцію.

Повноваження Державного підприємство "Орган сертифікації нафтопродуктів та систем якості "МАСМА-СЕПРО" підтверджені акредитацією на відповідність вимогам  ISO/IEC 17065:2012 (Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги), ISO/IEC 17021:2011 (Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджмент), ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій). Мінекономрозвитком України підприємство призначене, як органа з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту.

Представники ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» входять до складу «Відомчої комісії з питань виробництва, постачання та застосування палив, олив, мастил, спеціальних рідин та додатків (присадок) до них», Технічного комітету ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії», Робочої групи з підготовки проектів Технічного регламенту та Технічного регламенту щодо вимог до скраплених газів.Архив новостей