Рішення про допуски
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
23 Вересня 2020
Постанова від 23.09.2020 року

Зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

29 Липня 2020
Кабінет Міністрів України встановив єдині вимоги показників якості зрідженого газу

Відповідну постанову прийнято в середу, 29 липня 2020 року

6 Липня 2020
Наказ 102

Про введення в дію основної печатки та прямокутного штампу на підприємстві.

Новости:
28 Січня 2009
КАТАЛОГ МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ «НАФТОПРОДУКТИ»

 

КАТАЛОГ МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ «НАФТОПРОДУКТИ»

Міністерство палива та енергетики України

Державне підприємство
Український науково-дослідний
інститут нафтопереробної
промисловості «МАСМА»

Адреса:
03680, м. Київ,
проспект Академіка Палладіна, 46
тел. +38044 424-24-13, 424-25-13
тел. /факс +38044 424-02-64
E-mail: info@masma.ua
Сайт: masma.ua

Державне підприємство
«Орган з сертифікації
нафтопродуктів та систем якості
«МАСМА-СЕПРО»

Адреса:
03680, м. Київ,
проспект Академіка Палладіна, 46
тел. /факс +38044 239-25-07,
424-01-84, 422-72-69
E-mail: masma@masma-sepro.com.ua
Сайт: masma-sepro.com.ua

Присвячується 50-річчю
ДП «УкрНДІНП «МАСМА»

м. Київ 2008

 

 

ОЛІЙНИКОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Директор Державного підприємства «Орган з сертифікації
нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО»

 

ДП «ОС «МАСМА – СЕПРО» є єдиним органом з сертифікації при Міністерстві палива та енергетики України. Підприємство забезпечує своїм замовникам широкий спектр сертифікаційних послуг (сертифікацію нафтопродуктів, систем управління якістю, персоналу), вигідні контрактні умови і міжнародно-визнані послуги. Замовниками є вітчизняні та закордонні виробники нафтопродуктів, представ- ництва відомих світових компаній, нафтопереробні заводи.

ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» тісно співпрацює в галузі сертифікації з однією з найвідоміших сертифікаційних організацій - Асоціацією «Російський Регістр» (Росія, м. Санкт-Петербург).

Методичні видання серії «НАФТОПРОДУКТИ», створені у спільній праці з Державним підприємством Українським науково- дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА», складається з п’яти окремих довідників, кожний з яких надає інформацію та практичну допомогу у певних галузях нафтопереробки.

Кожний довідник, у першу чергу, розкриває основні аспекти нафтопродуктів – якість та властивості.

Я сподіваюсь, що ці довідники сформують у читачів поняття якості, як основної і головної характеристики всіх нафтопродуктів, а знання їх властивостей дозволить більш компетентно та раціонально використовувати за призначенням. Кожне видання не претендує на фундаментальну працю, але несе досить цілковиту і змістовну інформацію про види нафтопродуктів та їх властивості. Сподіваюсь, що ці довідники стануть добрими помічниками в роботі з нафтопродуктами.

 

ІЩУК ЮРІЙ ЛУКИЧ

Загальний редактор довідників серії «НАФТОПРОДУКТИ»

 

Професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української нафтогазової академії, академік Російської академії природничих наук, науковий консультант ВАТ «АЗМОЛ»

З 1954 р. після закінчення Львівської політехніки (диплом з відзнакою) був направлений на Бердянський солідоловий завод (тепер ВАТ «АЗМОЛ»). У 1962 р. на запрошення дирекції Укргірпрошахт (пізніше ВНДІПКнафтохім, а тепер УкрНДІНП «МАСМА») переїхав у м. Львів, де створив і очолював лабораторію з пластичних мастил.

У 1966р. призначений на посаду заступника директора з наукової роботи ВНДІПКнафтохім і в 1968 р. переїхав у м. Київ в головну організацію цього інституту, де продовжував працювати на посаді заступника директора інституту до 2005 р.

З 2001 по 2005 рр. працював за сумісництвом професором кафедри «Хімічна технологія переробки нафти та газу» Національного університету «Львівська політехніка».

Юрій Лукич Іщук – член Американського національного інституту мастильних матеріалів, член спеціалізованих рад з захисту докторських дисертацій, член експертної ради ВАК України (1997-2006). Автор понад 360 наукових праць, зокрема 6 монографій. Має 95 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 2 докторів і 18 кандидатів наук.

Юрій Лукич Іщук задумане та почате завжди доводить до логічного завершення. Цим і керується все життя - вирішувати справи творчо, якісно, з любов’ю до діла і людей.

 

 

ДОВІДНИК «АВТОМОБІЛЬНІ ПАЛИВА»

Автор – Кочірко Богдан Федорович

 

В 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія переробки нафти та газу».

З 1978 року працює в Українському науково-дослідному інституті нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»).

З 1995 року – завідуючий лабораторії процесів нафтопереробки та альтернативних видів палив.

Основні напрямки наукової діяльності – удосконалення та оптимізація процесів нафтопереробки і нафтохімії, наукове забезпечення виробництва високоефек- тивних пально-мастильних матеріалів і сировинних компонентів для їх виготовлення, в тому числі створення бензинів моторних сумішевих, технології одержання біопалив, альтернативних палив, стабілізаторів для них, багатофункціональних додатків. Є автором понад 100 наукових праць, науково- технічних розробок, які захищені авторськими свідоцтвами та патентами.

 

 

Довідник «Автомобільні палива» розпочинає серію довідників «Нафтопродукти».

В довіднику наведена класифікація палив, систематизовані та узагальнені дані щодо властивостей, асортименту та вимог до якості автомобільних бензинів та дизельних палив, застосування палив.

В довіднику використовувались матеріали міжнародних, міждержавних, національних стандартів, технічних умов, монографій.

 

 

 

 

 

 

ДОВІДНИК «МАСТИЛЬНО-ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
ЗАСОБИ (МХТЗ) ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ»

Автор - Процишин Віра Томівна

 

Кандидат технічних наук, завідувач лабораторії мастильно-холодильних технологічних засобів (МХТЗ, ДП «УкрНДІНП «МАСМА») з 2007 р.

Закінчила в 1971 році Львівський політехнічний інститут, факультет технології органічних речовин за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу». В 1996 році захистила кандидатську дисертацію. Має опублікованих більше 160 наукових праць, в т.ч. біля 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Основні напрямки наукової діяльності – МХТЗ, технологічні мастила, інгібітори корозії, технічні мийні засоби, біоцидні додатки, технічні рідини для геологорозвідки та ін.

 

 

 

 

 

Довідник «Мастильно-холодильні технологічні засоби (МХТЗ) для механічного оброблення металів» є одним з видань серії «Нафтопродукти».

В довіднику наведена класифікація МХТЗ, вимоги до них, їх компонентний склад. Також подається інформація про додатки до оливних та водозмішувальних МХТЗ.

В даному довідковому виданні представлені основні поняття щодо виробництва, властивостей, застосування МХТЗ.

В довіднику використовуються матеріали монографій, тематичних публікацій, національних стандартів тощо.

 

 

 

 

 

ДОВІДНИК «МАСТИЛА. ВЛАСТИВОСТІ, АСОРТИМЕНТ, ЗАСТОСУВАННЯ»

Автор - Железний Леонід Віталійович

 

Кандидат хімічних наук. У 1987 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу.

З 1987 р. працює в УкрНДІНП «МАСМА». З 2007 р. – завідувач відділу мастил. Під керівництвом Железного Л.В. виконані науково-дослідні роботи з розробки рецептур та вдосконалення технології виготовлення комплексних літійових і полісечовинних мастил для різних видів техніки, у тому числі і авіаційної.

Основні напрямки наукової діяльності – розробка технології одержання високотемпературних мастил, вивчення їх властивостей та шляхів підвищення якості. Розробки захищені 12 патентами України та Росії. У співавторстві Железним Л.В. опубліковано понад 120 наукових праць.

 

 

 

 

 

Довідник «Мастила. Властивості, асортимент, застосування» продовжує серію довідників «Нафтопродукти».

В довіднику розглянуті питання щодо складу, структури, призначення та класифікації мастил. Також наведена інформація про властивості мастил та методи їх визначення, сучасний стан виробництва та застосування мастил в Україні. Представлений асортимент мастил вітчизняних та закордонних виробників.

В довіднику використовуються матеріали монографій, тематичних публікацій, національних стандартів тощо.

 

 

 

 

 

 

ДОВІДНИК «МОТОРНІ ОЛИВИ»

Автор - Ярмолюк Богдан Мирославович

 

Ярмолюк Богдан Мирославович – провідний науковий співробітник УкрНДІНП «МАСМА», кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник.

У 1968 р. закінчив Львівський політехнічниій інститут, у 1973 р. аспірантуру при ВНДПК нафтовім (зараз УкрНДІНП «МАСМА»).

З 1973 р. працює на різних наукових посадах у відділі додатків та олив цього інституту.

Сфера наукової діяльності: хімія та технологія детергентно-диспергувальних та в’язкісних додатків, розроблення наукових основ композицій, додатків до олив, хіммотологія моторних олив і пакетів додатків до них, розроблення української наукової нафтохімічної термінології. Автор більше 100 наукових праць, в т.ч. і патентів.

 

 

 

 

Довідник «Моторні оливи» - один з п’яти довідників із серії довідників «Нафтопродукти». В цьому методичному виданні систематизовані і узагальнені дані про типи олив моторних, іх склад, основні експлуатаційні властивості, дана класифікація та основні групи моторних олив.

Наведені показники якості моторних олив та їх вплив на експлуатацію техніки. Зазначені умови і процеси, які впливають на роботу системи змащування двигуна. Експлуатаційні аспекти моторних олив і їх асортимент. В довіднику використовуються матеріали монографій, тематичних публікацій, національних стандартів тощо.

 

 

 

 

 

 

ДОВІДНИК «ДОДАТКИ ДО ПАЛИВ. ВЛАСТИВОСТІ, АСОРТИМЕНТ, ЗАСТОСУВАННЯ»

Автор – Лютий Сергій Миколайович

 

Лютий С.М. в 1978 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Машини та апарати хімічних виробництв».

З 1978 року працює в Українському науково-дослідному інституті нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»).

З 1995 року Лютий С.М. завідуючий відділу нафтопереробки і нафтохімії. За його участі розроблено понад 20 державних стандартів, близько 50 технічних умов на нафтопродукти, опубліковано більше 150 наукових праць та зареєстровано 10 патентів на винаходи.

Основні напрямки наукової діяльності – палива з нафтової сировини, альтернативні палива, біопалива, авіаційні палива. Розробка, технологія, виробництво, наукове обґрунтування застосування додатків до палив.

 

 

 

Довідник «Додатки до палив. Властивості, асортимент, застосування» завершує серію довідників «Нафтопродукти».

В даному довіднику наведена інформація про основні види додатків та їх призначення.

Надані рекомендації по використанню різних видів додатків.

Систематизовані та узагальнені дані щодо властивостей, асортименту додатків до палив.

В довіднику використовувались матеріали міжнародних та національних стандартів, монографій.

 

 

 

 

ДП «УкрНДІНП «МАСМА» - єдиний в Україні державний науково-дослідний інститут, який поєднує фундаментальні та прикладні дослідження в нафтопереробній та нафтохімічній галузях, хіммотології, реології, техніці раціонального застосування паливно-мастильних матеріалів з їх впровадженням у виробництво, стандартизацією, маркетингом, патентуванням, розробкою технологічних процесів, їх апаратурним оформленням і автоматизацією. За час свого існування інститут став всесвітньо відомим науково-технічним центром.

Серед здобутків інституту нові палива, брендові палива, оливи, мастила, мастильно-холодильні технологічні засоби, додатки до мастильних матеріалів та палив, а також спеціальні нафтопродукти – розчинники, гартувальні оливи та розділові рідини, пом’якшувачі гум, наповнювачі кабелів, бітуми, тощо.

Інститут - колективний член Інженерної та Нафтогазової академій України, член Американського Національного Інституту (NLGI) та Європейського Інституту (ELGI) мастильних матеріалів.

Співробітники інституту, беруть активну участь у національних та міжнародних конференціях, симпозіумах, виставках, є членами вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

До їх послуг науково-технічна бібліотека з довідково-інформаційним (близько 25 тис. одиниць) і патентним (майже 85 тис. описів) фондами та великою кількістю інформаційних джерел (всього понад 170 тис.), що постійно поповнюються.

 

 

ДП «ОС «МАСМА – СЕПРО» - єдиний орган сертифікації нафтопродуктів при Міністерстві палива та енергетики України.

Підприємство уповноважене та призначене Держспоживстандартом України на проведення робіт з сертифікації продукції (свідоцтво призначення - № UA.P.145 та свідоцтво уповноваження № UA.PN.145), а також уповноважене на проведення робіт з сертифікації систем управління якістю (свідоцтво про призначення органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО - № UA.MQ.145).

Підприємство акредитоване НААУ (Національним агентством з акредитації України) та має атестат акредитації (зареєстрований у реєстрі за №1О076 від 03 липня 2006 року), яким засвідчено його компетентність відповідно до вимог ДСТУ ЕN 45011 – 2001 у галузі сертифікації нафтопродуктів.

Галузь акредитації: нафтопродукти, засоби мийні, деталі транспортних засобів

Персонал підприємства є кваліфікованим в галузі сертифікації продукції, сертифікації систем управління якістю, що засвідчується наявністю чотирьох аудиторів з сертифікації нафтопродуктів, двох кандидатів в аудитори з сертифікації нафтопродуктів, одного аудитора з сертифікації систем управління якістю, двох кандидатів в аудитори з сертифікації систем управління якістю.

Підприємство плідно співпрацює з Випробувальним центром УкрНДІНП «МАСМА», який має атестат акредитації згідно ДСТУ ISO 17025.

Також, ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» підтримує тісні зв’язки та співпрацює з однією з найбільших сертифікаційних організацій – Асоціацією «Російський Регістр».

 

Шановні замовники!
З питань придбання довідників, звертайтесь за адресою:

03680, м. Київ,
проспект Академіка Палладіна, 46
тел. /факс +38044 239-25-07, 424-01-84,
контактна особа – Адаменко Людмила Миколаївна
E-mail: adamenko@masma-sepro.com.ua

При замовленні довідників, вкажіть, будь-ласка, форму доставки:
безпосередньо з офісу, поштовою бандероллю, або експрес-поштою.Архив новостей