Про підприємство
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
2 Березня 2019
Декларація за 2018 рік Ткаченко Р.Л.

Директором підпрємства Ткаченко Русланом Леонідовичем подана декларація у Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. 

Запитання та відповіді

Шановні колеги!

ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» відповідно до звернень та запитів висловлює свою думку та бачення на питання «брендові палива», їх сертифікація:
1. Палива, отримані шляхом додавання будь-яких присадок або додатків, які не впливають на фізико-хімічні показники, регламентованих у відповідних ДСТУ (державних стандартах України), не потребують повторної сертифікації, у разі якщо відповідний державний стандарт України (ДСТУ) або інший нормативний документ на нафтопродукт додавання таких добавок та присадок дозволяє з метою покращення експлуатаційних властивостей і якщо нафтопродукт вже має сертифікат відповідності;
2. При цьому в сертифікаті відповідності в графі «продукція» повинна бути наведена така марка нафтопродукту, яка зазначена у відповідному діючому на теренах України ДСТУ або іншого відповідного нормативно-технічного документу і на відповідність вимогам якого була проведена сертифікація.
3. У разі, якщо нафтопродукт є ввезеним на терени України, то у цьому випадку при сертифікації у графі «продукція» сертифікату відповідності наводиться дійсна назва нафтопродукту відповідно до вимог нормативного документу виробника, а у графі «відповідає вимогам» зазначається чинний на теренах України нормативний документ, на відповідність вимогам якого була здійснена сертифікація; при цьому є обов'язкове посилання на конкретну марку нафтопродукту чинного нормативно-технічного документу, стосовно якої проведена сертифікація ввезеного нафтопродукту.
Також повідомляємо, що будь-який нафтопродукт, марка якого регламентована нормативно-технічним документом одного виробника, не може реалізовуватися під торговою маркою іншого виробника (це ствердження стосується і нафтопродукту, що виробляється за державними стандартами країн), тому що «торговий знак» («торговельний знак», «торговельна марка») є об'єктом права інтелектуальної власності і його нормативно-правове регулювання здійснюється відповідно до Цивільного Кодексу України (Стаття 420 «Об'єкти права інтелектуальної власності», Стаття 421 «Суб'єкти права інтелектуальної власності», Стаття 492 «Торговельна марка»).
4. Відповідно до положень статті 492 Цивільного Кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.
Таким чином, суб'єкт господарської діяльності під власною торговельною маркою може реалізовувати тільки таку продукцію, яка вироблена власником торговельної марки, тому що у цьому випадку буде реалізовано положення статті 492 стосовно відмінностей продукції одних виробників від продукції інших.
5. Відповідно до положень вище зазначених документів, торговельна марка не може бути застосована до продукції, що не є власністю власника торговельної марки, навіть якщо така продукції реалізовується через мережі АЗС суб'єкта господарської діяльності під власною торговельною маркою. У цьому випадку при реалізації продукції повинна наводитись дійсна назва продукції.
6.У випадку, якщо власник має бажання реалізовувати нафтопродукт під власною торговельною маркою, то він повинен мати доказову нормативно-правову базу стосовно прав власності на торговельну марку (основний документ - це свідоцтво про набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку), комплект документів на виробництво нафтопродукту (відповідно до ДСТУ 4311:2004 «Система розробляння та поставлення продукції на виробництво. Продукції нафтопереробки та нафтохімії. Основні положення.»), документ, який засвідчую відмінність виробленого нафтопродукту від нафтопродукту інших виробників (приклад: паспорт якості виробника (однойменного власника продукції та власника торговельної марки)).
7. У випадку, якщо така продукції підпадає під дію наказу Держспоживстандарту України № 28 від 01 лютого 2005 року (Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні), то вона повинна мати сертифікат відповідності.

Що таке добровільна сертифікація продукції?

В процесі добровільної сертифікації, що проводиться в Системі МАСМА-СЕПРО, визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, які вказані Заявником. Як правило, це мають бути вимоги безпеки, наведені в нормативних документах, що діють в Україні. Загалом, процедури добровільної сертифікації відповідають процедурам обов`язкової сертифікації в Системі МАСМА-СЕПРО.
Слід зазначити, що проведення робіт з добровільної сертифікації нафтопродуктів істотно підвищують її конкурентоспроможність як сертифікованої продукції, що дозволяє виробнику ефективніше брати участь в тендерних конкурсах, активніше впроваджуватися на ринок України.

Що таке обов`язкова сертифікація в Україні?

В процесі обов`язкової сертифікації визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України і/або вимогам нормативних документів, вказаних в "Переліку продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні".

Яка продукція, підлягає обов`язковій сертифікації в Україні?

Продукція, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні включена в офіційний "Перелік продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту України 01.02.2005 № 28 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 під N 466/10746. Повний «Перелік продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні» можна ознайомиться на сайті Держспоживстандарту України http://www.dssu.gov.ua

Які нафтопродукти підлягають обов`язково сертифікації в Україні?

Обов`язковій сертифікації в Україні підлягають наступні нафтопродукти:

1. Палива: бензини автомобільні; газотурбінні (для судових і стаціонарних енергетичних установок); дизельні (для швидкохідних дизелів); судові (для середньообертових, малообертових дизелів); мазут (флотські, паливні); побутові, пічні.
2. Масла моторні: для бензинових двигунів, дизелів і універсальні (окрім олив для двотактних бензинових двигунів);
3. Мастила (антифрікційні, канатні); технологічні (масляні і водозмішувані);

Що таке взаємне визнання результатів робіт по сертифікації?

Україна підписала двосторонні міжурядові Угоди про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації, стандартизації і метрології. Ці угоди заключені з країнами - колишніми республіками СРСР, з якими Україна має загальну (згармонізовану) нормативну базу.
На даний момент орган по сертифікації може видавати свідоцтво про визнання сертифікату, зареєстрованого в національних системах сертифікації Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.
На підставі іноземного сертифікату відповідності і протоколу випробувань (за умови, що продукція випускається по згармонізованих стандартах) видається свідоцтво про визнання. В усіх інших випадках необхідно проводити роботи з сертифікації.

Шановні колеги !

Останнім часом до нашого підприємства надходить багато звернень та запитів щодо використання присадок, добавок при виготовленні нафтопродуктів і для покращення якості нафтопродуктів.
Наступним повідомляємо, що Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» рекомендує під час розроблення рецептур, технологічних інструкцій, технологічних регламентів та технічних умов на продукцію нафтоперероблення, альтернативні палива, звертати увагу на наявність у присадок, добавок до нафтопродуктів допусків до застосування на теренах України.
Також на нашу думку присадки, добавки до нафтопродуктів повинні мати підтверджуючі документи про проведення фізико-хімічних випробувань, хіммотологічних випробувань, випробувань екологічних показників та експлуатаційних випробувань нафтопродуктів з вмістом присадок та добавок в відповідних провідних галузевих організаціях з підтвердженням їх ефективності.


З повагою,
ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО»