Про компанію
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі розгляду скарг та апеляційПолітика та цілі розгляду скарг та апеляцій
10 Серпня 2017
В липні 2017 р. Випробувальна лабораторія продукції нафтохімічної промисловості ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» успішно пройшла переакредитацію НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

В липні 2017 р. Випробувальна лабораторія продукції нафтохімічної промисловості ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» успішно пройшла переакредитацію НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  з розширенням  сфери акредитації.

10 Серпня 2017
Аудит Національного Агентства з акредитації України

В червні 2017 р., за результатами аудиту Національного Агентства з акредитації України (Рішення від 14.06.2017 р.), було підтверджено компетентність  ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» щодо  проведення робіт з  сертифікації систем менеджменту за стандартами

10 Серпня 2017
Послуги з відбирання зразків

Контроль якості нафтопродуктів є одним із найважливіших елементів у професійній роботі підприємств і організацій, які працюють в нафтової та нафтопереробній галузі.

Політика та цілі щодо розгляду скарг та апеляцій.

Апеляції.

ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» (далі - ОС) має задокументований процес (процедуру) отримання, оцінювання та прийняття рішень щодо апеляцій.
Опис процесу розгляду апеляцій є загальнодоступний.
ОС відповідає за всі рішення, прийняті на всіх рівнях процесу розгляду апеляцій. ОС забезпечує, що особи, залучені до процесу розгляду апеляцій, не здійснюють аудит та не приймають рішення щодо сертифікації.
Подання, розгляд і прийняття рішень щодо апеляцій не спричиняють будь-які дискримінаційні дії проти апелянта.
Процес розгляду апеляцій охоплює щонайменше такі елементи та методи:
- схему процесу отримання, перевірки вірогідності, розгляду апеляцій, а також прийняття рішення щодо того, які дії у відповідь треба виконати, враховуючи результати попередніх подібних апеляцій;
- простежування та реєстрація апеляцій, зокрема виконані дії для їх розв'язання;
- забезпечення того, щоб були виконані будь-які відповідні коригування та коригувальні дії.
ОС підтверджує отримання апеляцій та подає апелянту звіти про хід розгляду та повідомляє результати.
Рішення, яке повідомляють апелянту, приймає, розглядає та ухвалює особа (-и), що раніш не мала (-и) стосунку до предмету апеляції.
ОС надає апелянту офіційне повідомлення про закінчення процесу розгляду апеляції.

Скарги.

Процес розглядання скарг є загальнодоступним.
Після отримання скарги ОС впевнюється, чи стосується скарга дій щодо сертифікації, за яку він відповідає, і якщо так, то працює над нею. Якщо скарга стосується сертифікованого замовника, то під час розглядання скарги враховується результативність сертифікованої системи управління.
Будь-яку скаргу на сертифікованого замовника ОС також передає в установлений термін сертифікованому замовнику, якого вона стосується.
ОС має задокументований процес отримання, оцінювання та прийняття рішення щодо скарг. Цей процес враховує вимоги конфіденційності, в частині, що стосується скаржника та предмета скарги.
Процес розглядання скарг охоплює щонайменше такі елементи та методи:
- схему процесу отримання, перевірки вірогідності, розгляду скарг, а також прийняття рішення щодо того, які дії у відповідь треба виконати;
- простежування та реєстрація скарг, охоплюючи виконані дії у відповідь;
- забезпечення того, щоб були виконані будь-які відповідні коригування та коригувальні дії (згідно з ДСТУ ISO 10002).
ОС, що отримує скаргу відповідає за збір та зіставлення всієї інформації, необхідної для перевірки скарги.
За можливості ОС підтверджує отримання скарги та подає скаржнику звіти про хід розгляду, а також повідомляє результати.
Рішення, яке повідомляється скаржнику, приймає або критично розглядає та ухвалює особа (-и), що раніш не мала (-и) стосунку до предмета скарги.
За можливості ОС офіційно сповіщає скаржника про закінчення процесу розгляду скарги.
ОС, разом, із замовником і скаржником, визначає, чи потрібно, і якщо так, якою мірою, буде розголошено предмет скарги та зроблено щодо неї висновки.

Скачати форму для оформлення скарги (рекомендована)