Рішення про допуски
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
6 Липня 2020
Наказ 102

Про введення в дію основної печатки та прямокутного штампу на підприємстві.

23 Червня 2020
На підприємстві скасовано сертифікацію систем менеджменту

На підприємстві скасовано сертифікацію систем менеджменту

23 Червня 2020
За зверненням підприемства до НААУ було скасовано Рішенням НААУ атестат на відповідність до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 в сфері ДСТУ ISO 14001:2015, 14001:2015 та ISO/TS 20001:2010 у звязку з втратою актуальності та попиту в ції сфері.

За зверненням підприемства до НААУ було скасовано Рішенням НААУ атестат на відповідність до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 в сфері ДСТУ ISO 14001:2015, 14001:2015 та ISO/TS 20001:2010 у звязку з втратою актуальності та попиту в ції сфері.

Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій.

     Апеляції

 

     Державне підприємство «Орган з сертифікації та систем якості «МАСМА-СЕПРО» (далі - підприємство) має задокументований процес (процедуру) отримання, оцінювання та прийняття рішень щодо апеляцій. Опис процесу розгляду апеляцій є загальнодоступний. Підприємство відповідає за всі рішення, прийняті на всіх рівнях процесу розгляду апеляцій. Підприємство  забезпечує, що особи, залучені до процесу розгляду апеляцій, не здійснюють аудит та не приймають рішення щодо сертифікації. Подання, розгляд і прийняття рішень щодо апеляцій не спричиняють будь-які дискримінаційні дії проти апелянта.  Процес розгляду апеляцій охоплює щонайменше такі елементи та методи:  схему процесу отримання, перевірки вірогідності, розгляду апеляцій, а також прийняття рішення щодо того, які дії у відповідь треба виконати, враховуючи результати попередніх подібних апеляцій; - простежування та реєстрація апеляцій, зокрема виконані дії для їх розв'язання;- забезпечення того, щоб були виконані будь-які відповідні коригування та коригувальні дії.

     Підприємство підтверджує отримання апеляцій та подає апелянту звіти про хід розгляду та повідомляє результати.

     Рішення, яке повідомляють апелянту, приймає, розглядає і ухвалює особа (-и), що раніш не мала (-и) стосунку до предмету апеляції.

     Підприємство надає апелянту офіційне повідомлення про закінчення процесу розгляду апеляції.

     Скарги

 

     Процес розглядання скарг є загальнодоступним. Після отримання скарги представниик/уповноважениий підприємства впевнюється, чи стосується скарга дій щодо сертифікації, за яку він відповідає, і якщо так, то працює над нею. Якщо скарга стосується сертифікованого замовника, то під час розглядання скарги враховується результативність сертифікованої системи управління. Будь-яку скаргу на сертифікованого замовника підприємство також передає в установлений термін сертифікованому замовнику, якого вона стосується.

     Підприємство має задокументований процес отримання, оцінювання та прийняття рішення щодо скарг. Цей процес враховує вимоги конфіденційності, в частині, що стосується скаржника та предмета скарги. Процес розглядання скарг охоплює щонайменше такі елементи та методи: - схему процесу отримання, перевірки вірогідності, розгляду скарг, а також прийняття рішення щодо того, які дії у відповідь треба виконати; - простежування та реєстрація скарг, охоплюючи виконані дії у відповідь; - забезпечення того, щоб були виконані будь-які відповідні коригування та коригувальні дії (згідно з ДСТУ ISO 10002).

     Представник\уповноважений підприємством, що отримує скаргу відповідає за збір та зіставлення всієї інформації, необхідної для перевірки скарги. За можливості підприємство підтверджує отримання скарги та подає скаржнику звіти про хід розгляду, а також повідомляє результати. Рішення, яке повідомляється скаржнику, приймає або критично розглядає та ухвалює особа (-и), що раніш не мала (-и) стосунку до предмета скарги. За можливості підприємство офіційно сповіщає скаржника про закінчення процесу розгляду скарги. Представник\уповноважений підприємства, разом, із замовником і скаржником, визначає, чи потрібно, і якщо так, якою мірою, буде розголошено предмет скарги та зроблено щодо неї висновки.

Скачати форму для оформлення скарги (рекомендована)