Про підприємство
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
Про нас

Запрошуємо всіх бажаючих до навчання по підвищенню професійного рівня!

Одним із напрямків діяльності державного підприємства «Орган сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО», є підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткотермінових курсів, що відіграє особливу роль у професіоналізації працівників нафтопереробної галузі, оскільки має ряд переваг: чітку спрямованість на задоволення конкретних навчальних потреб і професійних інтересів підприємств; можливість за відносно короткий час удосконалити окремі аспекти професійної компетентності персоналу, зокрема розширити і систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння вміннями, необхідними для виконання посадових обов'язків працівників нафтової і нафтопереробної галузі, а саме: операторів нафтобаз, лаборантів, начальників змін, керівників лабораторій, тобто осіб, які безпосередньо виконують роботи по контролю якості в процесах виробництва, зберігання і реалізації нафтопродуктів.

Учбовий процес на підприємстві організовується у відповідності до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, яке затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.01, зареєстроване Міністерством юстиції України за № 315/5506 від 06.04.01.

Навчання проводяться за навчальними програмами тематичних короткотермінових курсів згідно вимог відповідних національних та міжнародних стандартів або інших нормативних документів.

Навчальна програма тематичного короткотермінового курсу - це навчально-методичний документ, який визначає зміст навчання, вимоги до знань і умінь слухачів з відповідної теми, а також рекомендацій щодо засобів, методів, форм організації навчання і літератури для поглибленого вивчення матеріалу.

Зміст навчання за програмами тематичних курсів розробляється з урахуванням потреб підприємств-замовників, щодо удосконалення професійної підготовленості до виконання посадових обов'язків своїх робітників та грунтується на сучасних досягненнях вітчизняної та зарубіжної науки, практики і актуальних нормативних документах.

Зміст навчального матеріалу кожної теми включає теоретичну і практичну складові.

Професійне навчання працівників здійснюється висококваліфікованими викладачами з числа керівників та провідних фахівців підприємства (аудиторів) у формі лекцій, семінарів та практичних занять. Викладачі теоретичного навчання з числа керівних працівників та фахівці-аудитори мають вищу профільну освіту, досвід роботи в галузі нафтопереробки, в тому числі за зазначеними темами, не менше ніж 10 років.

Короткотермінові курси включають лекції  та підсумкове тестування.

Після проходження вибраного навчального курсу видаються посвідчення (теми – І, ІІ), за темами ІІІ - свідоцтво про прослуховування лекцій, за  темами IV, V - сертифікати компетентості.

Навчання може проводитись дистанційно.

Навчання за темами програм IV та V можуть проводитись як на базі нашого підприємства, так і на базі підприємства-замовника (за взаємним узгодженням).

Контактні особи -  Батуров Валерій Іванович - т. (066)-872-48-56, е-mail: ukraviapmm@ukr.net;

Адаменко Людмила Михайлівна - т. (044) 239-25-07, e-mail: adamenko@masma-sepro.com.ua.

Основна тематика та зміст навчальних курсів:

 І. Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб;

ІІ. Гази вуглеводневі скраплені. Методи відбирання проб;

ІІІ. Застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових так котельних палив на різних етапах постачання палив; 

ІV. Програма підготовки/підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу суб'єктів господарювання, які надають послуги з наземного обслуговування за напрямом забезпечення паливно-мастильними матеріалами;

V. Програма підготовки/підвищення кваліфікації інженеро-технічного персоналу з контролю якості паливно-мастильних матеріалів (ПММ) і технічних рідин (ТР) субє'ктів господарювання, які надають послуги з наземного обслуговування за напрямом забезпечення паливо-мастильними матеріалами;

VI. Організація та проведення на підприємствах внутрішнього аудиту відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2012;

VІI. Організація та контроль якості нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України;

VIІІ. Навчання та підвищення кваліфікації для фахівців хіміко-технічних лабораторій, що займаються визначенням якості нафтопродуктів.

Антикорупційна програма

Уповноважений підприємства з антикорупційної діяльності,

завідуючий відділом - Адаменко Людмила Михайлівна, тел./факс: ‎(044) 239-25-07

Установчі документи

Статут

Витяг з Єдиного державного реєстру

Відомостть з єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ) 

Види діяльності за КВЕД