Про підприємство
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
2 Березня 2019
Декларація за 2018 рік Ткаченко Р.Л.

Директором підпрємства Ткаченко Русланом Леонідовичем подана декларація у Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік. 

Про нас

Запрошуємо всіх бажаючих до навчання по підвищенню професійного рівня!

Одним із напрямків діяльності державного підприємства «Орган сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО», є підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткотермінових курсів, що відіграє особливу роль у професіоналізації працівників нафтопереробної галузі, оскільки має ряд переваг: чітку спрямованість на задоволення конкретних навчальних потреб і професійних інтересів підприємств; можливість за відносно короткий час удосконалити окремі аспекти професійної компетентності персоналу, зокрема розширити і систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння вміннями, необхідними для виконання посадових обов'язків працівників нафтової і нафтопереробної галузі, а саме: операторів нафтобаз, лаборантів, начальників змін, керівників лабораторій, тобто осіб, які безпосередньо виконують роботи по контролю якості в процесах виробництва, зберігання і реалізації нафтопродуктів.

Учбовий процес на підприємстві організовується у відповідності до Положення про професійне навчання працівників на виробництві, яке затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.01, зареєстроване Міністерством юстиції України за № 315/5506 від 06.04.01.

Навчання проводяться за навчальними програмами тематичних короткотермінових курсів згідно вимог відповідних національних та міжнародних стандартів або інших нормативних документів.

Навчальна програма тематичного короткотермінового курсу - це навчально-методичний документ, який визначає зміст навчання, вимоги до знань і умінь слухачів з відповідної теми, а також рекомендацій щодо засобів, методів, форм організації навчання і літератури для поглибленого вивчення матеріалу.

Зміст навчання за програмами тематичних курсів розробляється з урахуванням потреб підприємств-замовників, щодо удосконалення професійної підготовленості до виконання посадових обов'язків своїх робітників та грунтується на сучасних досягненнях вітчизняної та зарубіжної науки, практики і актуальних нормативних документах.

Зміст навчального матеріалу кожної теми включає теоретичну і практичну складові.

Професійне навчання працівників здійснюється висококваліфікованими викладачами з числа керівників та провідних фахівців підприємства (аудиторів) у формі лекцій, семінарів та практичних занять. Викладачі теоретичного навчання з числа керівних працівників та фахівці-аудитори мають вищу профільну освіту, досвід роботи в галузі нафтопереробки, в тому числі за зазначеними темами, не менше ніж 10 років.

Короткотермінові курси включають лекції  та підсумкове тестування.

Після проходження вибраного навчального курсу видаються посвідчення (теми – І, ІІ), за темами ІІІ - свідоцтво про прослуховування лекцій, за  темами IV, V - сертифікати компетентості.

Навчання може проводитись дистанційно.

Навчання за темами програм IV та V можуть проводитись як на базі нашого підприємства, так і на базі підприємства-замовника (за взаємним узгодженням).

Контактні особи -  Батуров Валерій Іванович - т. (066)-872-48-56, е-mail: ukraviapmm@ukr.net;

Адаменко Людмила Михайлівна - т. (044) 239-25-07, e-mail: adamenko@masma-sepro.com.ua.

Основна тематика та зміст навчальних курсів:

 І. Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб;

ІІ. Гази вуглеводневі скраплені. Методи відбирання проб;

ІІІ. Застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових так котельних палив на різних етапах постачання палив; 

ІV. Програма підготовки/підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу суб'єктів господарювання, які надають послуги з наземного обслуговування за напрямом забезпечення паливно-мастильними матеріалами;

V. Програма підготовки/підвищення кваліфікації інженеро-технічного персоналу з контролю якості паливно-мастильних матеріалів (ПММ) і технічних рідин (ТР) субє'ктів господарювання, які надають послуги з наземного обслуговування за напрямом забезпечення паливо-мастильними матеріалами;

VI. Організація та проведення на підприємствах внутрішнього аудиту відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2012;

VІI. Організація та контроль якості нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України;

VIІІ. Навчання та підвищення кваліфікації для фахівців хіміко-технічних лабораторій, що займаються визначенням якості нафтопродуктів.

Антикорупційна програма

Уповноважений підприємства з антикорупційної діяльності,

завідуючий відділом - Адаменко Людмила Михайлівна, тел./факс: ‎(044) 239-25-07

Установчі документи

Статут

Витяг з Єдиного державного реєстру

Відомостть з єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ) 

Види діяльності за КВЕД