Про підприємство
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
9 Жовтня 2017
Прийнято антикорупційну програму

З першого вересня 2017р. завердженно антикорупційну програму

10 Серпня 2017
В липні 2017 р. Випробувальна лабораторія продукції нафтохімічної промисловості ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» успішно пройшла переакредитацію НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

В липні 2017 р. Випробувальна лабораторія продукції нафтохімічної промисловості ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» успішно пройшла переакредитацію НААУ на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006  з розширенням  сфери акредитації.

10 Серпня 2017
Аудит Національного Агентства з акредитації України

В червні 2017 р., за результатами аудиту Національного Агентства з акредитації України (Рішення від 14.06.2017 р.), було підтверджено компетентність  ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» щодо  проведення робіт з  сертифікації систем менеджменту за стандартами

Законодавчі акти та основні нормативні документи України в області сертифікації продукції
 1. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991р. № 1023-ХІІ;
 2. Декрет КМ України “Про стандартизацію і сертифікацію № 46-93 від 10.05.1993;
 3. Закон України “Про метрологію і метрологічну діяльність” від 11.02.1998р. №113/98-ВР;
 4. Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17.05.2001р. №2406;
 5. Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17.05.2001р. №2407;
 6. Закон України “Про стандартизацію” від 17.05.2001р. №2408;
 7. Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005р. № 3164-ІV;
 8. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" №771/97-ВР;
 9. Настанова ІSО/ІEС Guide 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів, придатних до оцінювання відповідності;
 10. Настанова ІSО/ІEС Guide 28:2004 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною;
 11. Настанова ІSО/ІEС 60:2004 Кодекс ІSО/ІEС доброчинної практики оцінювання відповідності;
 12. ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення;
 13. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;
 14. ДСТУ 3411-2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у Системі;
 15. ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;
 16. ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;
 17. ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи;
 18. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується;
 19. ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;
 20. ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення;
 21. ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем управління;
 22. ДСТУ 3498-2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис;
 23. ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції;
 24. ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги;
 25. ДСТУ ІSO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник;
 26. ДСТУ ІSO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги;
 27. ДСТУ ІSO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення;
 28. ДСТУ ІSO 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанова щодо послуг;
 29. ДСТУ ІSO 19011-2003 Настанова щодо здійснення аудиту системи управління якістю та навколишнього середовища;
 30. ДСТУ ISO 14020–2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи;
 31. ДСТУ ISO 14021–2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу II);
 32. ДСТУ ISO 14024–2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи;
 33. ДСТУ ISO/TR 14025-2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу III;
 34. ISO/IEC 17000:2004 Оцінка відповідності. Словник і загальні принципи;
 35. ДСТУ ІSO/IEC TR 17010-2001 Загальні вимоги до органів, які проводять акредитацію інспекційних органів;
 36. ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, які акредитують органи з оцінювання відповідності;
 37. ДСТУ ІSO/IEC 17020-2001 Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування;
 38. ДСТУ ISO/IEC 17024:2004 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу;
 39. ДСТУ ІSO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;
 40. ДСТУ ISO/IEC 17030:2004 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони;
 41. ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції;
 42. ДСТУ EN 45012-2001 Загальні вимоги до органів, що здійснюють оцінювання та сертифікацію/реєстрацію систем якості;
 43. ДСТУ EN 45014-2001 Загальні критерії щодо декларації постачальника про відповідність.