Про підприємство
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
22 Лютого 2018
Введені в дію нові ДСТУ

у відповідності до них ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» проводить роботи по сертифікації

6 Лютого 2018
Інформація щодо присвоєння поштової адреси ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО»

Інформація щодо присвоєння поштової адреси ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО»

6 Лютого 2018
Інформація про сертифікацію світлих нафтопродуктів та газового конденсату

лист ДФС щодо інформації про сертифікацію

Сертифікація системи управління якістю в Системі УкрСЕПРО

Загальні положення сертифікації системи управління якістю:

Стандарти серії ISO 9000 розроблено для сприяння організаціям, незалежно від їх типу та чисельності працівників, у впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю.
Державний стандарт ДСТУ ISO 9001 встановлює вимоги до системи управління якістю, якщо Організація:

 • повинна довести свою здатність систематично надавати продукцію, яка задовольняє  вимоги замовника та застосовані регламентувальні вимоги;
 • ­зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосуванню системи, у тому числі процесів для постійного поліпшення системи, а також забезпечення відповідності вимогам замовника та застосовним регламентувальним вимогам.

Для того щоб успішно керувати організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямувати та контролювати її діяльність систематично і відкрито. Успіху можна досягти завдяки впровадженню та актуалізуванню системи управління, розробленої для постійного поліпшення показників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін.

Основні принципи управління:

 1. Орієнтація на замовника.
 2. Лідерство.
 3. Залучення працівників.
 4. Процесний підхід.
 5. Системний підхід до управління.
 6. Постійне поліпшення.
 7. Прийняття рішення на підставі фактів.
 8. Взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Система управління - система, яка дає змогу встановлювати політику та цілі і досягати цих цілей.

Система управління якістю - система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.

Політика в сфері якості - загальні наміри та спрямованість Організації, пов'язані з якістю, офіційно сформульовані найвищим керівництвом.

Настанова з якості - документ, який регламентує систему управління якістю Організації.

 

Порядок сертифікації системи управління якістю в Системі УкрСЕПРО.

Сертифікації в Системі УкрСЕПРО проводиться на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.

Процес сертифікації систем управління якістю (СУЯ) складається з наступних етапів:

 • подання документів, розгляд заявки на сертифікацію СУЯ та укладання договору;
 • формування групи з аудиту;
 • попередня (заочна) оцінка системи управління якістю (за результатами оцінки ухвалюється  висновок о доцільності проведення сертифікації СУЯ);
 • остаточна перевірка і оцінка СУЯ;
 • оформлення результатів перевірки і ухвалення висновку про можливість видачі сертифікату відповідності;
 • видача сертифікату відповідності з реєстрацією в Реєстрі УкрСЕПРО (з терміном дії до 5 років);
 • технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю протягом терміну дії сертифіката ( 3 рази за період дії сертифікату).        

Для попередньої оцінки системи управління якістю (СУЯ) необхідно:

1. Подати заповнену заявку та опитувальну анкету встановлених зразків;

2. Надати структурну схему організації-заявника, яка включає основні і допоміжні підрозділи, інженерні та адміністративні служби із зазначенням зв'язків між ними.

3. Нормативна та технічна документація на продукцію (процеси):

-  стандарти, технічні умови;
-  технологічна документація;
-  процедури, які регламентують організацію та порядок проведення контролю.

4.      Ліцензійні та дозвільні документи на види діяльності, якщо це передбачено чинним законодавством.

5.      Документи та протоколи стосовно планування системи управління якістю (політика та  цілі у сфері якості).

6.      Основна документація системи управління якістю:

6.1. Настанова системи управління якістю.

6.2. Необхідні для функціонування системи управління якістю документовані методики, що визначають:

- управління документацією та протоколами;
- управління невідповідною продукцією;
- виконання коригувальних та запобіжних дій;
- внутрішній аудит;
- порядок моніторингу и контролю, та інші;
- класифікацію дефектів;
- технічне обслуговування і ремонт обладнання.

7. Протоколи проведення внутрішніх аудитів.

8. Данні реєстрації і обліку претензії в ході діяльності, аналізу причин.

9. Данні проведення контролю засобів моніторингу.

10. План-схема підприємства.

11. Перелік  найвідповідальніших технологічних процесів і операцій.

12. Відомості про підприємство-замовника (завірені копії): довідка про реєстрацію підприємства у Держкомстатистики України, свідоцтво про Держреєстрацію підприємства, статут підприємства, свідоцтво платника податків.

Примітка: У випадку відсутності Настанови з якості Організація-заявник повинна розробити основний документ системи управління якістю.

 

Порядок сертифікації в Системі МАСМА-СЕПРО

Cертифікація  в Системі МАСМА-СЕПРО може проводитись на відповідність вимогам  ДСТУ ISO 9001:2009 і міжнародного стандарту ISO 9001:2008. 

Процес сертифікації систем управління якістю в Системі МАСМА-СЕПРО складається з наступних етапів:

 • подання, розгляд заявки на сертифікацію СУЯ та укладання договору;
 • формування групи з аудиту;
 • попередня оцінка системи управління якістю (1 етап сертифікації);
 • остаточна перевірка і оцінка СУЯ (2 етап сертифікації);
 • оформлення результатів перевірки;
 • видача сертифікату відповідності з реєстрацією в Реєстрі МАСМА-СЕПРО (з терміном дії сертифікату до 3 років);
 • технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю протягом терміну дії сертифіката ( 3 рази за період дії сертифіката).

Примітка: Основна відмінність сертифікації в Системі МАСМА-СЕПРО полягає у терміні видачі сертифікату відповідності. В систему УкрСЕПРО маскимальний термін видачі - 5 років, в системі МАСМА-СЕПРО - 3 рокі.

Сертифікація систем менеджменту якості (2012)

Порядок сертифікації СУЯ в системі МАСМА СЕПРО