Рішення про допуски
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
23 Вересня 2020
Постанова від 23.09.2020 року

Зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

29 Липня 2020
Кабінет Міністрів України встановив єдині вимоги показників якості зрідженого газу

Відповідну постанову прийнято в середу, 29 липня 2020 року

6 Липня 2020
Наказ 102

Про введення в дію основної печатки та прямокутного штампу на підприємстві.

Сертифікація персоналу

1. Що таке сертифікація персоналу. яку мету вона ставить і яку користь приносить

Підприємство не може випускати продукцію, надавати послуги без персоналу.
Такі поняття як кадровий потенціал і людський капітал сьогодні набувають все більшої актуальності.
В умовах, коли бізнес-стратегії і технології перестають бути вирішальним фактором в конкурентній боротьбі, на передній план виходить фактор персоналу.
Закордонні компанії близько 20% прибутку витрачають на навчання своїх співробітників. Чим вище їх професіоналізм, який виражається в знаннях, уміннях, тим більша вірогідність у підприємства стабільно випускати якісну продукцію.

Вірогідно, що персонал потрібно розвивати, вкладаючи в його навчання гроші, однак перш ніж приймати рішення про інвестування в персонал, керівництво і власники підприємства хотіли б знати про рівень персоналу на даний час і на що можна розраховувати в майбутньому. При цьому бажано мати об’єктивну картину.

Які можуть бути наслідки для підприємства при роботі некваліфікованого персоналу:

 1. Випуск продукції, яка не відповідає вимогам нормативної документації (невідповідна продукція). Це призводить до того, що підприємство повинно переробити або утилізувати невідповідну продукцію, що в свою чергу призводить до додаткових витрат і, відповідно, збільшує собівартість продукції.
 2. Вихід із ладу технологічного обладнання. Призводить до того, що підприємство певний час не може випускати продукцію. Вимушене простоювання призводить до додаткових витрат як на ремонт обладнання, так і на оплату робітників під час коли обладнання не працює.
 3. Порушення техніки безпеки в разі незнання персоналом норм і вимог безпеки, протипожежної безпеки, норм охорони праці, санітарних норм.
 4. Незнання управлінським складом підприємства (менеджерами збуту, менеджерами постачання) нормативних вимог до якості сировини і готової продукції. Як наслідок – закупівля некондиційної сировини, реалізація невідповідної продукції.

Вищезазначені наслідки, які пов’язані з некомпетентністю персоналу,
призводять до додаткових витрат, до збільшення собівартості, недоотримання прибутку власниками, втрати іміджу підприємства.
Загалом внутрішнє навчання, інструктаж, атестація відбувається на підприємстві формально – прийшов, розписався в журналі. Даний формальний підхід пов’язаний з особистими дружніми стосунками співробітників.

Атестація персоналу – діяльність на фірмі внутрішньої атестаційної комісії з оцінки кваліфікації робітника (підтвердження відповідності займаній посаді).

Сертификація персоналу – діяльність незалежної (третьої сторони) з оцінки ступеня професійної підготовки, компетентності і кваліфікації окремих категорій колективів встановленим вимогам.

Цілі сертифікації персоналу:

 • отримання незалежних результатів відповідності персоналу тим вимогам кваліфікації, які до нього висуває підприємство;
 • створення умов для роботи підприємств, організацій, закладів всіх форм власності на єдиному товарному ринку України і випуску конкурентноспроможної продукції, а також для їх успішної діяльності в міжнародній економічній, науково-технічній співпраці і торгівлі;
 • сприяння підприємствам в компетентному виборі персоналу на ринку праці;
 • захист споживача від недобросовісного виробника, який використовує в процесі виготовлення продукції трудові ресурси, які мають рівень професійної підготовленості і кваліфікації, що не відповідає заявленій якості продукції;
 • забезпечення безпеки навколишнього середовища, життя, здоров’я, власності обумовленою компетентністю посадових осіб і окремих категорій персоналу.

Сертифікація персоналу – одне з правил, які діють в ВТО і ЄС.
Це незалежне оцінювання дозволить провести внутрішній аналіз з боку керівництва кваліфікації робітників, обучити робітників в тих галузях, в яких виявлена їх невідповідність

2. Як відбувається сертифікація персоналу

Розроблена ОС «МАСМА-СЕПРО» процедура сертифікації персоналу передбачає індивідуальний підхід до кожного підприємства, до кожного виробництва, до кожної виробничої ділянки.

Етапи:

 1. Підприємство оформляє заявку, де чітко вказує виробничий підрозділ, його чисельність, функціональні завдання підрозділу. На підприємстві призначається відповідальний представник по роботі з ОС «МАСМА-СЕПРО». Підприємство вказує по яким документам відбувається тестування робітників (наприклад – нормативна документація на продукцію і сировину, ТУ, ГОСТи, ДСТУ), розділи технологічного регламенту, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, техніки безпеки і т.і.)
 2. ОС «МАСМА-СЕПРО» розробляє тестові запитання, формулює тест. З підприємством узгоджується час прибуття представника ОС «МАСМА-СЕПРО» на підприємство для проведення тестування. Тестування відбуваються конфіденційно (кодування персоналу) для забезпечення об’єктивності результатів.
 3. Після проведення тестування і перевірки результатів відбувається розгляд і аналіз основних помилок. Потім ОС «МАСМА-СЕПРО» оформляє звіт про проведення тестування, в якому даються рекомендації підприємству по усуненню основних помилок.
 4. Робітники, які позитивно відповіли на тести, отримують сертифікат.