Рішення про допуски
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
23 Вересня 2020
Постанова від 23.09.2020 року

Зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

29 Липня 2020
Кабінет Міністрів України встановив єдині вимоги показників якості зрідженого газу

Відповідну постанову прийнято в середу, 29 липня 2020 року

6 Липня 2020
Наказ 102

Про введення в дію основної печатки та прямокутного штампу на підприємстві.

Переваги систем управління якістю

В даний час проблемам підвищення якості і конкурентоспроможності вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) приділяється велика увага і на державному рівні з метою входження України до європейського і світового економічного простору. Це знайшло своє віддзеркалення в прийнятті в 2002- 2007 роках ряду законодавчих і нормативно-правових актів, які регулюватимуть стосунки в цій сфері.

Серед чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємства, ключовими в сучасних умовах є гарантії високої якості продукції, що випускається. Що є гарантією якості продукції? Сертифікат якості на продукцію? Ні, не завжди. Давайте розберемося.             

І так, як звичайно відбувається. Керівництво підприємства, щоб просунути свою продукцію на ринку, наймає дорогого професіонала по маркетингу, завдання якого просувати товар на ринку, наповненому подібною продукцією конкурентів підприємства. Маркетингові акції підприємства досягнуть успіху.

Проте, при такому підході - успіх буде не довгим. Існує правило "8-22", яке свідчить, що клієнт, який купив вподобаний товар, розповість про нього 8-ми, в середньому, своїм знайомим, проте невдоволений товаром споживач розповість про нього вже 22-м потенційним клієнтам підприємства. В результаті незадоволення споживача через невизначений час маркетингові акції перестануть працювати на підприємство, вони стануть працювати проти підприємства.

Як у такому разі поступає керівництво? Як правило - звільняє таких співробітників і наймає нових. Нові співробітники навчаються, входять в курс справи, потім відбувається те ж саме що  було раніше. Виходить замкнуте коло. В результаті, підприємство постійно витрачає час і гроші на навчання нових співробітників, але поліпшення не відбувається.             

Тепер давайте розглянемо сертифікат якості на продукцію.

Дуже часто виробник як доказ якості своєї продукції надає споживачеві сертифікат. Проте, всім очевидно, що для того, щоб продемонструвати найкращі результати при сертифікації продукції, виробник збирає всі свої ресурси і випускає декілька прекрасних зразків продукції, надає їх в сертифікуючий орган і отримує на них сертифікат, який надалі демонструє своїм покупцям. Але скажіть будь ласка, де гарантія того, що вся подальша продукція буде такою ж  якісною як і та, що була представлена сертифікуючому органу? В більшості випадків такої гарантії немає. Як правило, після здобуття сертифікату підприємство повертається до свого звичайного режиму роботи, продукція випускається неминуче з гіршою якістю, споживач помічає все більше розбіжностей між заявленим рівнем якості і реально отримуваним, і, в кінці кінців - Що робить споживач? Він вибирає продукцію конкурента. І так виникає одвічне питання - "Що робити?". Спробуємо Вам відповісти.        

Ніхто не буде сперечатися з твердженням, що ми знаходимося в умовах вже розвинених ринкових стосунків. При цьому ні для кого не секрет, що вирішальним аргументом на користь того або іншого виробника є не просто висока якість його продукції, а стабільно висока якість. Просимо звернути Вашу особливу увагу на слово "стабільно".

В умовах перевищення пропозиції над попитом, для збереження і тим більше завоювання свого місця на ринку стає недостатнім просто продемонструвати свою здатність виробити продукцію високої якості, яка повністю відповідає вимогам замовника. Потрібно ще переконливо довести, що ця здатність поширюється не лише на окремі зразки, але і на весь спектр продукції, що випускається. Тобто підприємство повинне надати гарантію того, що здатне випускати високоякісну продукцію завжди. Ви можете запитати: "Що ж може дати таку гарантію?". "Управління якістю". Але управляти якістю неможливо без вживання ефективних, таких, що відповідають часу методів. За минулий час методи управління якістю не стояли на місці. Починаючи з 30-х років минулого століття стали з'являтися нові ефективні підходи в управлінні якістю, що в корені змінюють традиційні погляди, у тому числі і на контроль якості готової продукції. Розглянемо процедуру контролю готової продукції детальніше.

Оцінити якість продукції можна різними способами:

  • Проводити контроль якості силами самого виробника (що і робить зазвичай відділ технічного контролю);
  • Перевіряти якість силами замовника (на ділянці вхідного контролю або силами замовника але безпосередньо у самого виробника);
  • Здійснювати контроль силами незалежної організації (так званою третьою стороною), що складає суть сертифікації якості продукції про яку ми говорили з Вами раніше.

Не дивлячись на різноманітність прийомів організації такого контролю, всі вони мають два недоліки:             

  1. Процедури контролю стосуються властивостей вже виготовлених виробів              
  2. Вони стосуються лише окремих зразків цих виробів.  

Крім того, всі вище перераховані впливи за своєю суттю можуть носити лише тимчасовий (коректуючий) характер, тому що процес виробництва вже завершений. Я думаю, що стає зрозумілим той факт, що виправлення вже допущених відхилень є вкрай неефективним, оскільки не гарантує того, що відхилення, не повторяться.             

З цієї причини,  починаючи з середини ХХ століття, стали активно розвиватися нові методи управління якістю, принциповою відмінністю яких стала їх націленість на запобігання виникненню відхилень, а не боротьба з виявленими дефектами. З'явилася нова філософія підходів до управління якістю, тобто від маркетингових досліджень до утилізації. Більш того, на сучасному підприємстві управління якістю стало невід'ємною складовою частиною загального управління підприємства, причому на всіх рівнях - і на рівні встановлення основоположних принципів діяльності (місія і цілі підприємства), і на рівні стратегії (політика підприємства, стратегічне планування), і на рівні оперативного управління (розподіл обов'язків, документообіг, виробництво, підготовка кадрів, контроль і випробування, зберігання і так далі).

Отже, в результаті узагальнення передового світового досвіду багатьох сотень підприємств, фахівцями в області управління якістю були вироблені мінімально необхідні складові діяльності з ефективного управлінню якістю. Вони були узагальнені Міжнародною організацією по стандартизації (ISO) з штаб-квартирою в Женеві, яка сама по собі є федерацією національних установ по роботі із стандартами, що видані в 1987 році як спеціальна серія міжнародних стандартів і отримали назву стандарти ISO серії 9000. В основному текст ISO 9000 розроблений Британським інститутом стандартів, який узяв на себе велику частину навантаження по просуванню стандартів в Європейському Співтоваристві.

Поява стандартів ISO серії 9000 стало одним з переломних етапів в еволюції методів управління якістю. Вони дозволили створити ефективний і до певної міри універсальний механізм оцінки можливостей підприємства гарантувати випуск продукції у відповідності з вимогами споживача. Стандарти ISO серії 9000 містять в собі мінімальні вимоги яким повинна відповідати організація робіт по забезпеченню гарантій якості незалежно від того, яку саме продукцію випускає підприємство або які послуги надає, і не залежно від розмірів підприємства.             

Так, що ж це  таке ISO 9000?   ISO 9000 можна вважати першим всесвітньо визнаним знаком "Зразково-показове господарювання", який присуджується за якість ділової діяльності. У загальних рисах, ISO 9000 - це система, по якій ведеться управління підприємством так, щоб забезпечити можливу найвищу якість роботи підприємства. Система ця охоплює всі етапи випуску продукції і надання послуг: маркетингові дослідження, закупівлю сировини або комплектуючих, аналіз контракту, контроль якості, проектування, створення, обробку, доставку, навчання персоналу, а також обслуговування і підтримку клієнтів. Не дивлячись на те, що стандарти ISO розроблялися при урядовій підтримці, сертифікація по ISO 9000 - справа абсолютно добровільна. Тиск, який змушує підприємства проводити сертифікацію, здійснюється споживачами, а не законодавчими органами. Наявність сертифікату на систему стала необхідною умовою не лише для укладення контракту, але й необхідною підставою лише передконтрактних перемовин. Сьогодні підприємству не варто навіть мріяти про те, щоб стати офіційним постачальником будь-якої  крупної компанії на Заході, якщо воно не може пред'явити сертифікат на систему управління якістю, виданий авторитетним органом по сертифікації. Особливо в Європі вимагають реєстрації по ISO 9000 від своїх постачальників товарів та послуг. Тобто, якщо немає реєстрації по ISO 9000 - не підпишуть контракт. В США, наприклад, NASA і Міністерство оборони тепер вимагають від своїх постачальників сертифікації по ISO 9000.             

Володіння сертифікатом на систему управління якості зумовлює також і її аудит (перевірку) на відповідність вимогам стандартів ISO серії 9000. Це фактично комплексний аудит всього підприємства, позитивні підсумки якого свідчать всім про високу організацію управлінської діяльності на підприємстві, в першу чергу, в області забезпечення якості, але фактично - і у всіх інших напрямах. Це і служить тією необхідною гарантією стабільності якості, про яку йшла мова вище.             

Стандарти ISO серії 9000 визнані і в нашій країні (27 червня 2001 вийшло офіційне видання ДСТУ ISO 9001:2000 замість ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 і ДСТУ ISO 9003-95).

Отже, із всього вище наведеного стає ясним, що гарантією якості продукції є не лише сертифікат якості на продукцію, але і система управління якістю.