Рішення про допуски
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
3 Червня 2020
Рішення про анулювання Сертифіката

У звязку з втратою фахівця по напрямкам підготовки персоналу з наземного обслуговування цивільної авіації, підприємству було скасовано сертифікат на навчання персоналу.

17 Травня 2020
З сумом та болем втрати повідомляємо

Некролог Батуров В.И.

8 Квітня 2020
Наказ №54

Про введення в дію основної печатки та прямокутного штампу

Етапи сертифікації систем управління якістю

Основні етапи сертифікації:  

1. Попередня оцінка системи управління, що існує на підприємстві.

Діагностика критичних і значних невідповідностей системи управління вимогам стандарту. Об'єкти попередньої оцінки:

  • відповідальність керівництва, розподіл повноважень; 
  • структура і повнота документації; 
  • прихильність керівництва до сучасних принципів менеджменту; 
  • основні і допоміжні процеси.

2. Аудит документації системи менеджменту націлений на перевірку адекватності (повноти і відповідності вимогам стандарту) задокументованих норм і заходів, спрямованих на реалізацію офіційно оформлених політики і цілей організації. Узгодження з організацією програми і складу групи експертів сертифікаційної перевірки.

3. Перевірка відповідності діяльності персоналу вимогам нормативної документації і заявленому стандарту менеджменту. Також проводиться аналіз і оцінка ефективності розроблених корегуючи дій по виявленим в результаті перевірки невідповідностям і перевірка усунення невідповідностей.

4. Реєстрація системи управління якістю в офіційному реєстрі МАСМА-СЕПРО і оформлення Сертифікату відповідності системи менеджменту підприємства вимогам міжнародного стандарту. 

Досвід створення систем якості показує, що орієнтація лише на власні сили або лише на сили фахівців, залучених з іншої сторони - далеко не самий кращий спосіб вирішення завдання. Набагато ефективніше (як з точки зору якості, так і з точки зору часу розробки) проміжний варіант - розробка і впровадження системи силами спеціально вивчених фахівців самого підприємства за підтримки кваліфікованих і досвідчених консультантів з іншої сторони. Адже життєздатною може бути лише та система, яка створена розумом і руками фахівців самого підприємства. Лише така система буде жити і розвиватися після офіційного її визнання - сертифікації.