Про підприємство
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
20 Серпня 2018
На виконання окремих положень закону України

На виконання окремих положень Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та враховуючи Атестат акредитації виданий НААУ стосовно систем екологічного управління та систем управління якістю в діяльності підприємств паливно-енергитичного комплексу України ДП "ОС" МАСМА-СЕПРО" пропонує свої послуги у розробці, супроводженні та отриманні будь-яких дозвільних документів у сфері охорони навколишнього природнього середовища. 

23 Березня 2018
ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» пропонує роботи

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» пропонує роботи з підготовки висновків, надання роз‘яснень, порівняння умов застосування та іншого щодо галузі застосування нафтопродуктів та скраплених газів відповідно до вимог нормативно-правових документів.

12 Березня 2018
Наказ міністерства енергитики та вугільної промисловості України № 159 від 12.03.2018

Міненерговугіллям було утворено Міжвідомчу робочу групу з підготовки проекту постанови КМУ "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до скраплених газів".

Етапи сертифікації систем управління якістю

Основні етапи сертифікації:  

1. Попередня оцінка системи управління, що існує на підприємстві.

Діагностика критичних і значних невідповідностей системи управління вимогам стандарту. Об'єкти попередньої оцінки:

  • відповідальність керівництва, розподіл повноважень; 
  • структура і повнота документації; 
  • прихильність керівництва до сучасних принципів менеджменту; 
  • основні і допоміжні процеси.

2. Аудит документації системи менеджменту націлений на перевірку адекватності (повноти і відповідності вимогам стандарту) задокументованих норм і заходів, спрямованих на реалізацію офіційно оформлених політики і цілей організації. Узгодження з організацією програми і складу групи експертів сертифікаційної перевірки.

3. Перевірка відповідності діяльності персоналу вимогам нормативної документації і заявленому стандарту менеджменту. Також проводиться аналіз і оцінка ефективності розроблених корегуючи дій по виявленим в результаті перевірки невідповідностям і перевірка усунення невідповідностей.

4. Реєстрація системи управління якістю в офіційному реєстрі МАСМА-СЕПРО і оформлення Сертифікату відповідності системи менеджменту підприємства вимогам міжнародного стандарту. 

Досвід створення систем якості показує, що орієнтація лише на власні сили або лише на сили фахівців, залучених з іншої сторони - далеко не самий кращий спосіб вирішення завдання. Набагато ефективніше (як з точки зору якості, так і з точки зору часу розробки) проміжний варіант - розробка і впровадження системи силами спеціально вивчених фахівців самого підприємства за підтримки кваліфікованих і досвідчених консультантів з іншої сторони. Адже життєздатною може бути лише та система, яка створена розумом і руками фахівців самого підприємства. Лише така система буде жити і розвиватися після офіційного її визнання - сертифікації.