Рішення про допуски
Сертифікація продукції Сертифікація систем управління Сертифікація персоналу
Політика та цілі щодо розгляду скарг і апеляційПолітика та цілі щодо розгляду скарг і апеляцій
23 Вересня 2020
Постанова від 23.09.2020 року

Зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

29 Липня 2020
Кабінет Міністрів України встановив єдині вимоги показників якості зрідженого газу

Відповідну постанову прийнято в середу, 29 липня 2020 року

6 Липня 2020
Наказ 102

Про введення в дію основної печатки та прямокутного штампу на підприємстві.

Етапи сертифікації систем управління якістю

Основні етапи сертифікації:  

1. Попередня оцінка системи управління, що існує на підприємстві.

Діагностика критичних і значних невідповідностей системи управління вимогам стандарту. Об'єкти попередньої оцінки:

  • відповідальність керівництва, розподіл повноважень; 
  • структура і повнота документації; 
  • прихильність керівництва до сучасних принципів менеджменту; 
  • основні і допоміжні процеси.

2. Аудит документації системи менеджменту націлений на перевірку адекватності (повноти і відповідності вимогам стандарту) задокументованих норм і заходів, спрямованих на реалізацію офіційно оформлених політики і цілей організації. Узгодження з організацією програми і складу групи експертів сертифікаційної перевірки.

3. Перевірка відповідності діяльності персоналу вимогам нормативної документації і заявленому стандарту менеджменту. Також проводиться аналіз і оцінка ефективності розроблених корегуючи дій по виявленим в результаті перевірки невідповідностям і перевірка усунення невідповідностей.

4. Реєстрація системи управління якістю в офіційному реєстрі МАСМА-СЕПРО і оформлення Сертифікату відповідності системи менеджменту підприємства вимогам міжнародного стандарту. 

Досвід створення систем якості показує, що орієнтація лише на власні сили або лише на сили фахівців, залучених з іншої сторони - далеко не самий кращий спосіб вирішення завдання. Набагато ефективніше (як з точки зору якості, так і з точки зору часу розробки) проміжний варіант - розробка і впровадження системи силами спеціально вивчених фахівців самого підприємства за підтримки кваліфікованих і досвідчених консультантів з іншої сторони. Адже життєздатною може бути лише та система, яка створена розумом і руками фахівців самого підприємства. Лише така система буде жити і розвиватися після офіційного її визнання - сертифікації.